[HỎI – ĐÁP] Về thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là bất động sản

16/03/2021 - 1473 lượt xem

Kính thưa: Luật sư Công ty Luật HT Legal VN!
Tôi là Lê Thùy Tâm (tamle351965@gmail.com), tôi có câu hỏi này xin được Luật sư tư vấn: Cha mẹ tôi có 3 anh em, gồm: tôi và 02 em trai, cha mẹ tôi mất năm 1989, có để lại tài sản thừa kế gồm: Thửa đất 2.050 m2 và Thửa đất 4.200 m2 tại phường Thạnh Xuân, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, nay tôi có thể khởi kiện chia di sản thừa kế được không? Liệu Tòa án có thụ lý, giải quyết tranh chấp không?

Đáp:

Căn cứ khoản 2 Điều 149 Bộ luật dân sự năm 2015: “Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ, việc...”.

Với quy định này thì từ ngày 01/01/2017, khi thụ lý, giải quyết vụ, việc dân sự, Tòa án không chủ động xem xét thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu để quyết định việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu hoặc đình chỉ giải quyết vụ, việc. Vậy nếu một hoặc các bên có yêu cầu áp dụng thời hiệu khởi kiện vào thời điểm trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án hoặc quyết định thì Tòa án mới xem xét áp dụng quy định của pháp luật về thời hiệu yêu cầu chia di sản là bất động sản.

Ngoài ra căn cứ Khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP quy định:

“3. Quy định về thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu tại Điều 159 và điểm h khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12, được áp dụng đến hết ngày 31/12/2016 để thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

4. Từ ngày 01/1/2017, Tòa án áp dụng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 và luật khác có liên quan về thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu để thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động”

Ngoài ra, điểm d khoản 1 Điều 688 Bộ luật dân sự năm 2015: “Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật này có hiệu lực thì việc áp dụng pháp luật được quy định như sau:

…d) Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật này”.

Vậy, căn cứ vào khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP và điểm d khoản 1 Điều 688 Bộ luật dân sự năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế trong trường hợp nêu trên phải được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, cụ thể là khoản 1 Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015: “Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản... kể từ thời điểm mở thừa kế”.

Tòa án nhân dân có thẩm quyền sẽ căn cứ vào quy định trên và căn cứ hồ sơ của bạn để thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

Tất nhiên, thông tin của bạn rất hạn chế, trong đó có nhiều tình tiết chưa rõ về hàng thừa kế, cơ sở pháp lý, chứng từ hồ sơ nên chúng tôi không thể tư vấn sâu hơn được, tốt nhất bạn nên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và trực tiếp đến văn phòng để chúng tôi có thể tư vấn tốt hơn và đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.

Chào thân ái!

Công ty Luật TNHH  HT Legal VN

www.htlegalvn.com - www.luatsutphochiminh.vn

Hotline: 09 6161 4040 – 09 4517 4040

HT Legal VN