MỞ TÀI KHOẢN BÁO CÁO ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM (CÔNG TY LUẬT UY TÍN TẠI QUẬN BÌNH THẠNH, TÂN BÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

08/08/2023 - 1003 lượt xem

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, một trong những nghĩa vụ nhà đầu tư cần phải thực hiện là mở tài khoản báo cáo đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Hoạt động này nhằm mục đích phục vụ cho việc báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam vào hằng quý và hằng năm của nhà đầu tư.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, một trong những nghĩa vụ nhà đầu tư cần phải thực hiện là mở tài khoản báo cáo đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Hoạt động này nhằm mục đích phục vụ cho việc báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam vào hằng quý và hằng năm của nhà đầu tư. HT Legal VN xin chia sẻ bài viết sau đây để Quý nhà đầu tư đảm bảo nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

I. Cơ sở pháp lý:

1. Luật Đầu tư năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022 (Sau đây gọi tắt là Luật Đầu tư năm 2020);

2. Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

3. Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

II. Nội dung:

1. Quy trình mở tài khoản báo cáo đầu tư cho nhà đầu tư:

Trang Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (https://fdi.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx) có hai loại tài khoản:

- Tài khoản để cá nhân đăng ký nộp hồ sơ: Có thể đăng ký tại trang web

- Tài khoản cho nhà đầu tư nộp hồ sơ và nộp báo cáo: Không thể đăng ký tại trang web

Theo lưu ý của trang web đối với 02 loại tài khoản nêu trên:

“Lưu ý đối với nhà đầu tư:

1. Tài khoản do nhà đầu tư tự đăng ký trên Hệ thống chỉ sử dụng để nộp hồ sơ

2. Tài khoản nộp báo cáo phải được cấp được cấp bởi cơ quan đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư điền tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp gửi cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp tài khoản. Tải tờ khai đề nghị cấp tài khoản tại đây.”

Do đó, để phục vụ cho mục đích báo cáo đầu tư, nhà đầu tư phải đăng ký mở tài khoản tại cơ quan đăng ký đầu tư.

Quy trình mở tài khoản này như sau:

a. Hồ sơ:

- Phiếu đăng ký tạo tài khoản dự án đầu tư

Tại trang web Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có đường dẫn tải tờ khai đề nghị cấp tài khoản (tại đây). Tuy nhiên, nhà đầu tư nên khảo sát trực tiếp/ online tại cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư để có mẫu điều chỉnh theo yêu cầu của từng địa phương.

- Giấy ủy quyền nộp hồ sơ

b. Cơ quan nhà nước xử lý hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư (ví dụ: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh)

c. Thời gian xử lý hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp tài khoản trong vòng 48 giờ kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

2. Nghĩa vụ báo cáo đầu tư:

Theo điểm c khoản 1 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020, đối tượng thực hiện chế độ báo cáo bao gồm: c) Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật này.” Do đó, bất kể nhà đầu tư nào được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo pháp luật đầu tư (bất kể có vốn đầu tư nước ngoài hay trong nước) đều phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo đầu tư.

Chế độ báo cáo được quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020 là hằng quý và hằng năm. Trong đó, theo khoản 2, 3 Điều 102 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, báo cáo quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo. Và, báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo. Mẫu báo cáo quý và báo cáo năm được quy định lần lượt tại mẫu A.III.1 và A. III.2 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT.

Công ty Luật TNHH HT Legal VN tự hào là Công ty Luật chuyên nghiệp trong hệ thống tư vấn pháp lý doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển an toàn trong thời đại kinh tế thị trường. Nếu có nhu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH HT LEGAL VN

VP1: 37/12 Hẻm 602 Điện Biên Phủ, P.22, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (Bên cạnh UBND phường 22)

VP2: 207B Nguyễn Phúc Chu, P.15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@htlegalvn.com     Hotline: 09 6161 4040 – 09 0161 4040

Như Quỳnh
Theo HT LEGAL VN