Thủ tục xin cấp Giấy phép quảng cáo Mỹ Phẩm [Mới Nhất]

05/09/2021

Thủ tục xin cấp Giấy phép quảng cáo Mỹ Phẩm [Mới Nhất]

- Cơ sở pháp lý:

+ Luật Quảng cáo năm 2012;

+ Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 hướng dẫn Luật Quảng cáo;

+ Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/09/2018 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

+ Thông tư 09/2015/TT-BYT ban hành ngày 25 tháng 05 năm 2015 quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế;

+ Thông tư 114/2017/TT-BTC ngày 24/10/2017 sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo thông tư số 227/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

- Nội dung tư vấn:

1. Điều kiện xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo (giấy phép quảng cáo)

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề quảng cáo;

- Đối với sản phẩm quảng cáo yêu cầu đáp ứng điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm, công bố sản phẩm…. phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Đối với sản phẩm có ghi nhận quyền sở hữu thông qua giấy chứng nhận, khi tiến hành quảng cáo đơn vị quảng cáo phải cung cấp được giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản

- Quảng cáo cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải đảm bảo các điều kiện đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cụ thể.

2. Điều kiện quảng cáo mỹ phẩm

Căn cứ Điều 3, Điều 12 Nghị định 181/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2018/NĐ-CP

Doanh nghiệp muốn quảng cáo mỹ phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng thì cần phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định, cụ thể như:

- Mỹ phẩm đó cần phải có phiếu công bố mỹ phẩm theo quy định của pháp luật y tế do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với các tài liệu: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về dược; tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm và tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của hiệp hội quốc tế (nếu có);

- Quảng cáo mỹ phẩm phải có đầy đủ các nội dung: tên mỹ phẩm; tính năng, công dụng của mỹ phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế;

- Không được thực hiện việc quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc;

- Nếu quảng cáo mỹ phẩm trên báo nói, báo hình thì phải đọc rõ ràng các nội dung về tên mỹ phẩm; tính năng và công dụng của mỹ phẩm và các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế;

- Thương nhân quảng cáo mỹ phẩm cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;

Bên cạnh điều kiện riêng đối với Mỹ phẩm thì Nội dung quảng cáo phải đáp ứng quy định sau:

- Nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm quy định tại Điều 8 của Luật quảng cáo.

- Tiếng nói, chữ viết, hình ảnh trong quảng cáo phải bảo đảm ngắn gọn, thông dụng, đúng quy định tại Điều 18 của Luật quảng cáo. Cỡ chữ nhỏ nhất trong nội dung quảng cáo phải bảo đảm tỷ lệ đủ lớn để có thể đọc được trong điều kiện bình thường và không được nhỏ hơn tỷ lệ tương đương cỡ chữ Vntime hoặc Times New Roman 12 trên khổ giấy A4.

- Nội dung quảng cáo Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế khác;

- Tính năng, công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm hiện nay

Bước 1: Tổ chức lập tài khoản nộp hồ sơ xin giấy phép quảng cáo

Phần lớn hiện nay đều thực hiện thủ tục hành chính theo cấp độ 4. Có nghĩa là mọi hồ sơ, thủ tục đều thực hiện nộp online tại cổng thông tin của cơ quan cấp xác nhận và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Theo đó, người nộp hồ sơ cần lập tài khoản để nộp hồ sơ;

Để tham khảo đầy đủ tính năng của Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 xin tham khảo thêm Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước .

Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản.

Bước 2: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

* Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

(1) Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT;

(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;

(3) Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

(4) Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

(5) Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:

- Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;

- Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;

- Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có các tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên (Báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn, trình độ phù hợp với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo. Đối với quảng cáo thuốc: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về dược. Đối với quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y phù hợp. Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y dược hoặc lĩnh vực liên quan từ đại học trở lên).

(6) Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã đ­ược cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.

Lưu ý: Các yêu cầu khác đối với hồ sơ

a) Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau đây:

- Văn bản ủy quyền hợp lệ;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thư­ơng nhân n­ước ngoài của đơn vị được ủy quyền.

b) Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo:

- Các tài liệu bằng tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng Anh. Bản dịch tiếng Việt phải được đóng dấu xác nhận của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

- Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài. Bản dịch tiếng Việt phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

c) Các tài liệu trong hồ sơ được in rõ ràng, sắp xếp theo trình tự quy định tại các điều của Thông tư này, giữa các phần có phân cách bằng giấy màu, có trang bìa và danh mục tài liệu;

d) Các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ phải có dấu, dấu giáp lai của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

đ) Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khổ giấy A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời khổ lớn có thể trình bày trên khổ giấy A3 hoặc khổ giấy khác và ghi rõ tỷ lệ kích thước so với kích thước thật.

Số lượng: Hồ sơ được làm thành 01 bộ.

Yêu cầu đối với hồ sơ nộp tại cơ quan đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:

Hồ sơ chuyển tải thành file mềm (01 bản) và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

* Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp trên cổng thông tin trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận hoặc nộp thông qua bưu chính hoặc nộp trực tiếp

Cơ quan có thẩm quyền cấp: Mỹ phẩm của cơ sở đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có trụ sở chính đặt tại địa bàn quản lý của Sở Y tế; Trường hợp quảng cáo mỹ phẩm thông qua hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện thì Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 114/2017/TT-BTC thì phí thẩm định, xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm là 1.600.000 đồng/hồ sơ.

Mức phí này doanh nghiệp có thể thanh toán bằng cách đóng trực tiếp trong trường hợp đến nộp hồ sơ trực tiếp hoặc là thanh toán qua thẻ ngân hàng, cổng thanh toán trong trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, nộp hồ sơ online.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

- Sau khi nhận được hồ sơ cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và giải quyết hồ sơ, trong thời gian là 05 ngày làm việc thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ có văn bản đề nghị sửa đổi bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thời gian để đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, hoàn chỉnh hồ sơ tối đa là 90 ngày.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì trong thời gian là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm theo quy định.

- Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

Lưu ý: Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện:

- Trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế đã được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện phải có văn bản thông báo về hình thức, thời gian và địa điểm quảng cáo kèm theo bản sao giấy xác nhận nội dung quảng cáo, mẫu quảng cáo hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt cho Sở Y tế nơi tổ chức quảng cáo để thanh tra, kiểm tra trong trường hợp cần thiết;

- Trường hợp có thay đổi về địa điểm, thời gian tổ chức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện so với nội dung ghi trên giấy xác nhận nội dung quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo phải thông báo tới Sở Y tế địa phương nơi tổ chức trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm mới nhất./.

Công ty Luật TNHH HT Legal VN - Hotline: 0961614040 - 0945174040