TRƯỜNG HỢP NÀO DI CHÚC BỊ TẨY XÓA NHƯNG VẪN HỢP PHÁP (CÔNG TY LUẬT UY TÍN TẠI QUẬN BÌNH THẠNH, TÂN BÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

19/08/2023 - 1048 lượt xem

Người lập di chúc cần lưu ý đến cách viết cũng như các quy định về mặt hình thức, nội dung và thông tin cá nhân khi lập di chúc. Trường hợp di chúc bị tẩy xóa nội dung có thể khiến di chúc bị hủy bỏ do không hợp pháp theo quy định. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp di chúc bị tẩy xóa đều bị hủy bỏ.

Người lập di chúc cần lưu ý đến cách viết cũng như các quy định về mặt hình thức, nội dung và thông tin cá nhân khi lập di chúc. Trường hợp di chúc bị tẩy xóa nội dung có thể khiến di chúc bị hủy bỏ do không hợp pháp theo quy định. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp di chúc bị tẩy xóa đều bị hủy bỏ. Sau đây, Công ty Luật TNHH HT Legal VN xin chia sẻ về trường hợp nào di chúc bị tẩy xóa nhưng vẫn hợp pháp qua bài viết.

I. Cơ sở pháp lý

Bộ luật Dân sự năm 2015

II. Nội dung

1. Nội dung của di chúc

Theo quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Ngày, tháng, năm lập di chúc;

- Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

- Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

- Di sản để lại và nơi có di sản.

- Các nội dung khác (nếu người lập di chúc thấy cần thiết).

Lưu ý:

- Nội dung di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu.

- Di chúc phải đánh số thứ tự trang nếu văn bản dài hơn 01 trang và từng trang phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

2. Người làm chứng cho việc lập di chúc

Theo Điều 632 Bộ luật Dân sự 2015, mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

- Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

- Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

- Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

3. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa vẫn được xem là hợp pháp?

Theo Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa vẫn được xem là hợp pháp nếu: Người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Như vậy, trong trường hợp này, di chúc vẫn được xem là hợp pháp dù có sự tẩy xóa, sửa chữa.

Việc tiến hành soạn thảo di chúc cần đảm bảo thực hiện đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để di chúc được xem là hợp pháp. Nếu Quý khách hàng cần tư vấn liên quan đến vấn đề pháp lý về thừa kế, di chúc, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH HT LEGAL VN

VP1: 37/12 Hẻm 602 Điện Biên Phủ, P.22, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (Bên cạnh UBND phường 22)

VP2: 207B Nguyễn Phúc Chu, P.15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@htlegalvn.com         Hotline: 09 6161 4040 – 09 0161 4040

Phương Nhung
Theo HT LEGAL VN