Tư vấn Luật thừa kế

25/06/2020 - 1409 lượt xem

Lĩnh vực tư vấn luật thừa kế là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu. Lĩnh vực này do nhóm Luật sư chuyên về thừa kế phụ trách. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, Luật HT Legal VN cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng

Tổng quan về pháp luật thừa kế

- Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo quy định của pháp luật hoặc theo ý chí của người để lại di sản. Thừa kế là một trong những chế định quan trọng được quy định tại Bộ Luật dân sự hiện hành.

- Lĩnh vực pháp luật có liên quan đến thừa kế: Trong trường hợp di sản để lại là đất đai, nhà cửa hoặc các tài sản khác, thì quan hệ thừa kế còn được điều chỉnh bởi Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật Hôn nhân và gia đình để xác định phần di sản để lại, quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người chết….

Luật sư tư vấn pháp luật về thừa kế

- Tư vấn thủ tục lập di chúc:

- Tư vấn soạn thảo, làm di chúc (lập di chúc);

- Thủ tục để làm di chúc theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế để có bảng di chúc hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của di chúc.

- Thủ tục làm di chúc (thủ tục lập di chúc) đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng;

- Tư vấn luật về quyền thừa kế không phụ thuộc di chúc, chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc;

- Cách thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến làm di chúc (lập di chúc) cho tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.

- Tư vấn về chia di sản, tài sản thừa kế:

- Tính hợp pháp của tài sản, di sản thừa kế;

- Tư vấn giá trị từng phần cho mỗi đồng thừa kế tài sản;

- Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;

- Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản, tài sản thừa kế;

- Tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người trực tiếp quản lý tài sản thừa kế;

- Tư vấn thủ tục để khai nhận, phân chia tài sản thừa kế (di sản thừa kế) để đảm bảo quyền lợi hợp pháp các bên.

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến chia do sản, tài sản thừa kế có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.

- Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp

- Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền hưởng thừa kế theo quy định;

- Tư vấn giải quyết tranh chấp về tài sản thừa kế;

- Tư vấn giải quyết tranh chấp về xác định hàng thừa kế để chia thừa kế.

- Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;

- Hướng dẫn khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp;

- Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cấp tòa xét xử.

- Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến di chúc hoặc theo pháp luật liên quan đến di sản thừa kế là tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.

HT LEGAL VN
Theo HT LEGAL VN