TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH (CÔNG TY LUẬT UY TÍN TẠI QUẬN BÌNH THẠNH, TÂN BÌNH TP. HCM)

29/11/2022 - 867 lượt xem

Trong quá trình phát triển doanh nghiệp sẽ có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, để đáp ứng nhu cầu đó doanh nghiệp sẽ thành lập chi nhánh, Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động không thể tránh khỏi những khó khăn, doanh nghiệp sẽ phải tạm ngừng hoạt động của chi nhánh. Sau đây, Công ty Luật HT Legal VN sẽ cùng Quý Khách hàng tìm hiểu về thủ tục tạm ngừng hoạt động chi nhánh theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở pháp lý:

1. Luật Doanh Nghiệp 2020.

2. Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về Đăng ký doanh nghiệp.

3. Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

4. Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

5. Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Nội dung:

1. Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh là gì?

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh Nghiệp 2020, Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Căn cứ Khoản 1 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Tạm ngừng kinh doanh là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh. Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

­Lưu ý: Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

2. Quy định về thuế khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

Căn cứ Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC, Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

Căn cứ điểm c, khoản 2 điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP:“5. Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.”

Do đó, Tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì doanh nghiệp không phát sinh nghĩa vụ thuế, tức là không phải kê khai, nộp thuế môn bài, thuế GTGT, TNDN… Tuy nhiên, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ.

 3. Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

Căn cứ Khoản 1 Điều 206 Luật Doanh Nghiệp 2020, Khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP Trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, doanh nghiệp cần phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Song, Doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị gồ sơ:

Căn cứ Khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Doanh Nghiệp chuẩn bị các hồ sơ sau:

– Thông báo của Công ty về việc tạm ngừng kinh doanh (Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký và ghi rõ họ & tên, có đóng dấu công ty).

Theo mẫu tại Phục lục II Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

–Trường hợp uỷ quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục thì phải nộp những giấy tờ sau:

+ Văn bản ủy quyền (không cần công chứng, chứng thực);

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền: Căn cước công dân / Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực (đối với công dân Việt Nam); Hộ chiếu nước ngoài / giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực (đối với gười nước ngoài)/

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh thông qua một trong hai phương thức sau:

– Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT (Phòng ĐKKD) tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính;

– Nộp trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn (Đối với doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải nộp hồ sơ theo hình thức này).

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí: không có phí.

Bước 3: Nhận kết quả.

Trên đây là quy định của pháp luật về Tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh. Để được tư vấn những vấn đề pháp lý có liên quan, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH HT LEGAL VN

VP1: 37/12 Hẻm 602 Điện Biên Phủ, P.22, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (Bên cạnh UBND phường 22).

VP2: 207B Nguyễn Phúc Chu, P.15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Email: info@htlegalvn.com Hotline: 09 6161 4040 – 09 4517 4040

Hoàng Quyên
Theo HT Legal VN

Cùng chuyên mục