HỒ SƠ, QUY TRÌNH YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN (CÔNG TY LUẬT UY TÍN TẠI QUẬN BÌNH THẠNH, TÂN BÌNH TP. HỒ CHÍ MINH)

02/10/2023 - 970 lượt xem

Hồ sơ và quy trình yêu cầu mở thủ tục phá sản được quy định như thế nào? Trong bài viết này, Công ty Luật TNHH HT Legal VN sẽ chia sẻ về hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản và quy trình thực hiện thủ tục này.

Hồ sơ và quy trình yêu cầu mở thủ tục phá sản được quy định như thế nào? Trong bài viết này, Công ty Luật TNHH HT Legal VN sẽ chia sẻ về hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản và quy trình thực hiện thủ tục này.

1. Hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản

i. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Trong đó, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ; người lao động, đại diện công đoàn; doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; cổ đông hoặc nhóm cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã phải có các nội dung chủ yếu được quy định lần lượt tại khoản 2 Điều 26, khoản 2 Điều 27, khoản 2 Điều 28 và khoản 2 Điều 29 Luật Phá sản.

ii. Chứng cứ hoặc các giấy tờ, tài liệu có liên quan

- Chứng cứ để chứng minh khoản nợ đến hạn (trường hợp người nộp đơn là chủ nợ).

- Chứng cứ để chứng minh lương và các khoản nợ khác đến hạn (trường hợp người nộp đơn là người lao động, đại diện công đoàn).

- Trường hợp người nộp đơn là doanh nghiệp, hợp tác xã hay cổ đông hoặc nhóm cổ đông, thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên cần các giấy tờ, tài liệu sau:

+ Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất; nếu thành lập và hoạt động chưa đủ 03 năm thì kèm theo báo cáo tài chính trong toàn bộ thời gian hoạt động.

+ Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán.

+ Báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán.

+ Bảng kê chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản.

+ Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ.

+ Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thành lập.

+ Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị tài sản còn lại (nếu có).

2. Thủ tục phá sản doanh nghiệp

i. Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Chủ thể có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kèm chứng cứ hoặc giấy tờ, tài liệu có liên quan trực tiếp tại Tòa án nhân dân hoặc gửi qua đường bưu chính.

ii. Tòa án nhận đơn và xem xét đơn

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, Chánh án Tòa án nhân dân phân công một Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán gồm 03 Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu và xử lý như sau: Thông báo cho người nộp đơn hợp lệ về việc nộp lệ phí, chi phí tạm ứng hoặc Thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn hoặc Chuyển đơn cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền hoặc Trả lại đơn yêu cầu.

iii. Nộp lệ phí, tạm ứng chi phí phá sản

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

iv. Tòa án thụ lý đơn

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án nhân dân phải thông báo bằng văn bản về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

v. Mở thủ tục phá sản

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

Trường hợp cần thiết, trước khi ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán có thể triệu tập phiên họp để xem xét, kiểm tra các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Thời hạn gửi và thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản là 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định.

vi. Kiểm kê tài sản, gửi giấy đòi nợ, lập danh sách chủ nợ, lập danh sách người mắc nợ

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải tiến hành kiểm kê tài sản và xác định giá trị tài sản đó theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn gửi giấy đòi nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải lập danh sách chủ nợ, thu thập tài liệu liên quan đến khoản nợ và niêm yết công khai danh sách chủ nợ.

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải lập danh sách những người mắc nợ doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và thực hiện niêm yết danh sách theo quy định.

vii. Triệu tập hội nghị chủ nợ

Thời hạn Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ là 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản hoặc kể từ ngày kết thúc việc lập danh sách chủ nợ, trừ trường hợp không phải tổ chức Hội nghị chủ nợ theo quy định tại Điều 105 của Luật này.

viii. Phục hồi kinh doanh

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh và gửi cho Thẩm phán, chủ nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cho ý kiến.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, Thẩm phán xem xét trước khi đưa phương án ra Hội nghị chủ nợ xem xét thông qua.

ix. Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh thì được coi là không còn mất khả năng thanh toán. Thẩm phán phụ trách giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản có trách nhiệm ra thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Khi doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng vẫn không có khả năng thanh toán, Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

x. Thi hành quyết định tuyên bố phá sản

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuyên bố phá sản, cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ động ra quyết định thi hành, phân công Chấp hành viên thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

Trên đây là những chia sẻ cơ bản của Công ty Luật TNHH HT Legal VN về hồ sơ, quy trình yêu cầu mở thủ tục phá sản. Để được tư vấn rõ hơn về vấn đề này và các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH HT LEGAL VN

VP1: 37/12 Hẻm 602 Điện Biên Phủ, P.22, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (Bên cạnh UBND phường 22)

VP2: 207B Nguyễn Phúc Chu, P.15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@htlegalvn.com Hotline: 09 6161 4040 – 09 4517 4040

Van Anh
Theo HT Legal VN

Cùng chuyên mục