CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LUẬT SƯ UY TÍN TẠI TP HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM)

09/02/2024 - 877 lượt xem

Với nguyên tắc thượng tôn pháp luật, cùng đội ngũ Luật sư và Cố vấn pháp lý giàu kinh nghiệm và kiến thức pháp lý chuyên sâu về lĩnh vực thi hành án dân sự, Công ty Luật TNHH HT Legal VN xem xét, phân tích, đưa ra phương án và giải quyết một cách toàn diện các vấn đề, tình huống pháp lý liên quan đến quá trình thi hành án. Email: info@htlegalvn.com Hotline: 0961614040 - 0922224040 - 0945174040

Tiếp sau các chia sẻ của Luật sư bảo vệ bên vay, bên thế chấp liên quan vấn đề pháp lý: Nợ ngân hàng thì có gì mà Luật sư bảo vệ hay Bốn nguyên tắc về đấu giá tài sản ... . Nay, Luật sư HT Legal VN tiếp tục đề cập đến vấn đề nguyên tắc đấu giá và những hành vi bị nghiêm cấm trong đấu giá tài sản, một vấn đề hiện nay chưa được đề cập nhiều mặc dù đây là vấn đề khá phổ biến trong hoạt động thi hành án dân sự hoặc thu giữ, phát mãi tài sản của ngân hàng.

1. Tại sao cần nắm những vấn đề cơ bản về Luật đấu giá tài sản?

Theo quy định tại Điều 1 Luật đấu giá tài sản 2016, Phạm vi điều chỉnh của Luật này là quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Việc nắm những quy định quan trọng của pháp luật về đấu giá tài sản sẽ giúp cho bên vay, bên thế chấp và quý khách hàng có thể giám sát, làm việc và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi phát sinh việc thi hành án tại Cơ quan thi hành án có thẩm quyền. Đặc biệt, hiện có nhiều cuộc đấu giá tài sản của thi hành án hoặc phát mại tài sản của ngân hàng cần được quan tâm, theo dõi nhằm đảm bảo sự minh bạch và thượng tôn pháp luật.

Khi quyền, lợi ích hợp pháp của bạn đang bị đe dọa xâm phạm hoặc bị xâm phạm thì chính bản thân mình phải tự bảo vệ, Luật sư hoặc Công ty luật uy tín cũng chỉ đồng hành và tư vấn pháp lý cần thiết cho khách hàng bằng tất cả uy tín và kinh nghiệm của Luật sư chứ không thể quyết định hoặc chịu trách nhiệm thay cho chính mỗi người chúng ta được.

2. Nguyên tắc đấu giá tài sản là gì?

Theo quy định tại Điều 6 Luật đấu giá tài sản 2016 về những nguyên tắc đấu giá tài sản cơ bản như sau:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.

- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.

- Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện.

Vậy nên, mọi hành vi đấu giá tài sản vi phạm các nguyên tắc trên đều là hành vi trái pháp luật và sẽ bị xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong đấu giá tài sản?

Theo quy định tại Điều 9 Luật đấu giá tài sản 2016 về các hành vi bị nghiêm cấm trong đấu giá tài sản như sau:

- Nghiêm cấm đấu giá viên thực hiện các hành vi sau đây:

+ Cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề đấu giá của mình;

+ Lợi dụng danh nghĩa đấu giá viên để trục lợi;

+ Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

+ Hạn chế cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá không đúng quy định của pháp luật;

+ Vi phạm Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Nghiêm cấm tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các hành vi sau đây:

+ Cho tổ chức khác sử dụng tên, Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức mình để hành nghề đấu giá tài sản;

+ Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

+ Để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi;

+ Nhận bất kỳ một khoản tiền, tài sản hoặc lợi ích nào từ người có tài sản đấu giá ngoài thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật, chi phí dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Nghiêm cấm Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện các hành vi quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 9 Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể:

+ Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

+ Để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Nghiêm cấm người có tài sản đấu giá thực hiện các hành vi sau đây:

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

+ Nhận bất kỳ một khoản tiền, tài sản hoặc lợi ích nào từ đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá để làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

+ Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Công ty Luật TNHH HT Legal VN cung cấp giải pháp pháp lý chuyên nghiệp và chuyên biệt với lĩnh vực: Luật sư bảo vệ bên vay, bên thế chấp ngân hàngLuật sư tư vấn giai đoạn thi hành ánVới nguyên tắc thượng tôn pháp luật, cùng đội ngũ Luật sư và Cố vấn pháp lý giàu kinh nghiệm và kiến thức pháp lý chuyên sâu về lĩnh vực thi hành án dân sự và tài chính, ngân hàng, tranh chấp hợp đồng tín dụng, tranh chấp hợp đồng thế chấp, Công ty Luật TNHH HT Legal VN xem xét, phân tích, đưa ra phương án và giải quyết một cách toàn diện các vấn đề, tình huống pháp lý liên quan đến tranh chấp hợp đồng tín dụng, thế chấp và quá trình thi hành án với Cơ quan thi hành án, các bên có liên quan nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và hiệu quả nhất cho khách hàng.

Liên hệ Luật sư điều hành - Luật sư Nguyễn Thanh Trung hoặc Luật sư chuyên tư vấn và giải quyết vụ việc tại giai đoạn thi hành án, Luật sư bảo vệ bên vay, bên thế chấp ngân hàng của Công ty Luật TNHH HT Legal VN theo thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH HT LEGAL VN

VP1: 37/12 Hẻm 602 Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (Bên cạnh UBND phường 22).

VP2: 207B Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

VP3: 5 Ngách 252/115 phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Email: info@htlegalvn.com      Hotline: 0961614040 - 0922224040 - 0945174040

Luật sư Nguyễn Thanh Trung
Theo HT Legal VN