NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TĂNG LÃI SUẤT DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO (CÔNG TY LUẬT TẠI QUẬN BÌNH THẠNH VÀ TÂN BÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

09/11/2022 - 1174 lượt xem

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TĂNG LÃI SUẤT DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO (CÔNG TY LUẬT TẠI QUẬN BÌNH THẠNH VÀ TÂN BÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Nguồn vốn đối với doanh nghiệp là yếu tố quan trọng hàng đầu và quyết định, vì vậy để chủ động nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh, hầu hết các doanh nghiệp đều chủ yếu tận dụng từ vốn vay ngân hàng. Do đó mức lãi suất ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến việc vay vốn để mở rộng sản xuất của doanh nghiệp. Vừa mới đây Ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành với mục đích kiềm chế lạm phát và giảm áp lực tỷ giá. Trước tình hình đó đang có những tác động lớn đến các doanh nghiệp.

1. Lãi suất cho vay tăng gây áp lực cho nhiều doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 12 của Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010 quy định về lãi suất thì:

1. Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cơ bản và các loại lãi suất khác để điều hành chính sách tiền tệ, chống cho vay nặng lãi.

2. Trong trường hợp thị trường tiền tệ có diễn biến bất thường, Ngân hàng Nhà nước quy định cơ chế điều hành lãi suất áp dụng trong quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với nhau và với khách hàng, các quan hệ tín dụng khác.

Để triển khai đồng bộ các biện pháp, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, NHNN quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 năm 2022; cụ thể như sau:

- Quyết định số 1809/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 10 năm 2022: tăng lãi suất tái cấp vốn từ 5,0%/năm lên 6,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,5%/năm lên 4,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD từ 6,0%/năm lên 7,0%/năm.

- Quyết định số 1813/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 10 năm 2022: Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế tăng từ 4,5%/năm lên 5,5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này tăng từ 5,5%/năm lên 6,5%/năm

- Quyết định số 1812/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 10 năm 2022: Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ mức 0,5%/năm lên 1,0%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 5,0%/năm lên 6,0%/năm, riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô từ 5,5%/năm lên 6,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do TCTD ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, cụ thể:

1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi suất cho vay tối đa tại khoản 2 Điều này.

Tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN nêu trên, sắp tới sẽ được dự thảo sửa đổi, bổ sung với nội dung như sau:

2. Trường hợp khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn:

a) Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

b) Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại;

c) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy định của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

d) Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

đ) Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định tại Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật Công nghệ cao.

Hiện nhiều ngân hàng đã cập nhật biểu lãi suất cho vay mới với mức tăng từ 0,5%-1,2% so với đầu tháng Mười và mức lãi suất trên 10% cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Đầu năm 2022 mặt bằng lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh chỉ khoảng 6-7%/năm, nhưng hiện nay đã lên tới 9-10,5%/năm.

Các doanh nghiệp hoạt động đều có nhu cầu sử dụng vốn rất lớn nhưng lại không đủ vốn nội tại, nên phần lớn phải vay ngân hàng. Lãi suất cho vay tăng lên khiến doanh nghiệp gặp khó khăn. Nhiều doanh nghiệp vừa trải qua khủng hoảng do Covid đang dần phục hồi sản xuất kinh doanh thì lại gặp khó khăn trong việc gánh các khoản nợ tăng lãi suất. Nhiều doanh nghiệp vay vốn để sản xuất, kinh doanh từ năm ngoái với mức lãi suất 6-7% cho đến tháng 11 năm nay với mức lãi suất có thể lên đến 10.5% vì vậy doanh nghiệp phải gánh thêm khoảng lãi tương ứng. Với điều kiện kinh doanh khó khăn như hiện tại thì việc gánh thêm khoảng lãi lớn ảnh hưởng đến lợi nhuận và nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó việc lãi suất tăng cao dẫn đến việc Ngân hàng khắc khe hơn khi cho vay và lựa chọn Doanh nghiệp để cho vay. Do đó doanh nghiệp gặp khó khăn trong huy động vốn, không đủ sức mở rộng kinh doanh sản suất thậm chí là phải thu hẹp quy mô.

2. Giải pháp nào cho doanh nghiệp trước tình hình hiện nay

Trước tình hình lãi suất vay vốn tăng cao như hiện tại phía doanh nghiệp cần quyết liệt tái cấu trúc, đa dạng hóa nguồn vốn, quan tâm hơn đến quản lý rủi ro, nhất là rủi ro tài chính, lãi suất và tỷ giá, có thể phối hợp với tổ chức tài chính trong nước để kiểm soát rủi ro.

Thứ nhất, hiện nay các doanh nghiệp đang quá phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng Đứng trước tình hình phải vay lãi suất cao, chi phí vốn cao dẫn đến hiệu quả sinh lời thấp. Mặt khác việc phụ thuộc quá lớn vào nguồn vốn vay ngân hàng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của doanh nghiệp trong trường hợp nguồn vay bị hạn chế hoặc gián đoạn. Vì vậy doanh nghiệp cần tái cấu trúc về vốn, đa dạng hóa nguồn vốn.

Thứ hai, rủi ro tài chính mà các doanh nghiệp thường gặp là thiếu hụt dòng tiền và nợ xấu, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chú trọng vào quản trị rủi ro. Trước khi quyết định  vay vốn, doanh nghiệp cần tự đánh giá năng lực trả nợ của bản thân, đồng thời lên kế hoạch cụ thể cho lộ trình thanh toán các khoản vay bao gồm trường hợp có  biến cố xảy ra ảnh hưởng đến khả năng thanh toán. Với mức lãi suất cho vay như hiện tại, doanh nghiệp có thể không đủ sức chịu đựng, kinh doanh thất bại và gánh nợ xấu, chậm trả lương công nhân thậm chí có thể dẫn đến phá sản. Do đó ngoài việc cần chuyên gia tư vấn tài chính, Doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều biện pháp kiểm soát rủi ro về các khoản nợ ngân hàng bằng cách lựa chọn một địa chỉ uy tín để tư vấn pháp lý thường xuyên và tư vấn xử lý trong trường hợp có phát sinh nợ xấu ngân hàng. Công ty Luật TNHH HT Legal VN chúng tôi là một địa chỉ tin cậy mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn bởi chúng tôi có đội ngũ Luật sư và Cố vấn có năng lực chuyên môn cao, với trải nghiệm nhiều năm làm việc tại tổ chức tín dụng lớn.

CÔNG TY LUẬT TNHH HT LEGAL VN

VP1: 207B Nguyễn Phúc Chu, P.15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

VP2: 37/12 hẻm 602 Điện Biên Phủ, P.22, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (Cạnh UBND phường 22).

Email: info@htlegalvn.com Hotline: 09 6161 4040 - 09 4517 4040

 

 

 

Hoài Thu
Theo HT Legal VN